м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Характеристика сертифікаційної роботи з історії України

У характеристиці сертифікаційної роботи з історії України визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Сертифікаційна робота з історії України містить 60 завдань різних форм і складається з двох частин: «Історія України 1914 р. – початок ХХІ ст.» (30 завдань) та «Історія України від найдавніших часів до 1914 р.» (30 завдань), а саме:

  • з вибором однієї правильної відповіді (по 23 завдання),
  • на встановлення відповідності (по 3 завдання),
  • на встановлення правильної послідовності (по 2 завдання)
  • з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів ( по 2 завдання) . 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, –  94. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання завдань частини тесту «Історія України 1914 р. – початок ХХІ ст.»  переводиться у шкалу 1-12 балів і зараховується, як бал державної підсумкової атестації (ДПА) для тих учасників, які обрали історію України для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Завантажити характеристику у форматі PDF.