м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

18 січня розпочинається реєстрація для участі в сертифікації 2020 року

Щоб успішно зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників, потрібно виконати низку послідовних дій.

 1. Ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення).
 2. Підготувати необхідні документи:
  • копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, — копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки);
  • довідку із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник (Форма довідки).
 3. Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним сервісом.
  • Увага! Просимо не створювати реєстраційної картки, якщо:
   • не плануєте брати участь у сертифікації;
   • не плануєте завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
  • Щоб зареєструватися для проходження сертифікації, у рубриці «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)»  сайту УЦОЯО натисніть кнопку «Реєстрація». Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно:
   • уважно зазначити дані у реєстраційній формі;
   • згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його;
   • заповнити власноруч заяву, зазначивши у ній бажання взяти участь у сертифікації, підтвердивши факт ознайомлення з Положенням, і засвідчити заяву особистим підписом.
  • Увага! Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно із квотою учасників сертифікації для певного регіону, установленою МОН, то програма не дасть можливості створити реєстраційну картку-заяву. В цьому випадку слід дочекіаись другого етапу реєстрації (28 січня).
 4. Сформувати комплект із таких реєстраційних документів:
  1. оформлена реєстраційна картка-заява;
  2. копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;
  3. копія одного з таких документів:
   • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи— платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
   • сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  4. довідка із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник;
  5. у разі потреби слід надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).
  Увага! На копіях документів напишіть Згідно з оригіналом (без лапок), поставте підпис, зазначте свої ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.
 5. Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або подати особисто.
  Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання особисто — за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі).
 6. Отримати повідомлення учасника сертифікації.
  Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.

Наголошуємо, що регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації для участі в сертифікації через:

 • ненадання документа (-ів), що підтверджує (-ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 • надання недостовірної інформації;
 • неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 • надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 • наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого 2019 року

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою або доставити особисто до відповідного регіонального центру письмову заяву (у довільній формі) чи її скановану копію, до якої має бути додано копію (скановану копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування.