м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Явка на ЗНО-2021 з математики: оперативне інформування

За оперативними даними до пунктів проведення ЗНО-2021 в областях обслуговування ЛРЦОЯО з математики з'явились понад 83% зареєстрованих учасників, завдання рівня стандарт виконували лише близько 14%.

Назва регіону  Волинська  Львівська  Рівненська  ЛРЦОЯО 
Математика
Кількість пунктів 36 84 41 161
Зареєстрованих учасників  9 214 20 669 10 266 40 149
Присутніх учасників 7 236 17 916 8 295 33 447
Явка   78,53%  86,68%  80,80%  83,31%
Математика (завдання рівня стандарт)
Кількість пунктів  15 28 20 63
Зареєстрованих учасників  2 803 6 247 3 816 12 866
Присутніх учасників 210 1 099 469 1 778
Явка  7,49% 17,59% 12,29% 13,82%
 Волинська областьМатематикаМатематика
(рівень стандарт)
Кількість пунктів 36 15
Зареєстрованих учасників  9 214 2 803
Присутніх учасників 7 236 210
Явка, %  78,53 7,49
Львівська областьМатематикаМатематика
(рівень стандарт)
Кількість пунктів 84 28
Зареєстрованих учасників  20 669 6 247
Присутніх учасників 17 916 1 099
Явка, % 86,68 17,59
Рівненська областьМатематикаМатематика
(рівень стандарт)
Кількість пунктів 41 20
Зареєстрованих учасників  10 266 3 816
Присутніх учасників 8 295 469
Явка, % 80,80 12,29
 ЛРЦОЯО МатематикаМатематика
(рівень стандарт)
Кількість пунктів 161 63
Зареєстрованих учасників  40 149 12 866
Присутніх учасників 33 447 1 778
Явка, % 83,31 13,82